Granar

Julgranar är en levande produkt med olika former och exteriörer antingen skapade av naturen själv eller med hjälp av den mänskliga faktorn i form av beskärning och kontinuerlig tillsyn.

 

Alla granar mäts enligt den i vetertagna modellen.

När man viker upp den sista kronkronsens gren mot toppen av granen och där grenens ände slutar så mäts granens höjd. Detta för att få ett symetriskt intryck av granens verkliga längd.

50 % ca av toppen på granen tillkommer således utöver ovan nämnda längder

För en normalstorlek 175- 225  gör det ca 25 cm.

Det vill säga en 175-225 + 25 cm har en verkligt granhöjd på 200 -250 cm

Inga granar skall mätas till toppen då detta resulterar i felaktig information om granen.

 

Vanlig gran (picea abies)

Vår vanliga traditionella julgran även kallad Rödgran som vi i vårt system förkortat till RGR.

Finns i längder från 1,00 m till 15 meter.

Saluförs under 3 huvudkvaliter

Klass 1 Prima en riktigt snygg gran på gränsen till utöver det vanliga.

Denna kvalitetslinje har inga eller marginella fel.

Julgransajten Prima röd

Klass 1 Standard En helt ok gran och oftast riktigt snygg

Här hittar vi granarna som inte riktig håller måttet för att klassas som en KL 1 Prima men inte heller skall anses som en ordinär gran.

 

Julgransajten Kl 1 standard gul

Klass Ordinär För dem som inte är så kräsna dock återfinns här även en del helt ok granar.

Här återfinns granar som inte når måttet att vara en kl 1 gran Dock är en bra gran för försäljning.

 

 

Julgran kl ordinär

Alla granar är formbeskurna för att uppnå optimal form och utseende

Vi saluför även naturvuxna rödgranar dock kvalitetssäkrade enligt samma strikta policy som våra formbeskurna. Se Julgransajtens unika kvalitetssäkringsprogram som ligger till grund för är det fullt möjligt att beställa julgranar utan att sett dem men samtidigt vara säker på att kvalitetsnivån ligger i paritet med det man förväntar sig och passar till ens behov nu och i framtiden

För vanlig gran finns det inga etablerade klassifikationer. Julgransajten har här gjort en pionerinsats för att få till stånd väldefinierade standarder även för denna produkt i likhet med det som finns för kungsgranen som finns upprättade av den europeiska julgransodlarföreningen

 

Kungsgran ( Abies Nordmaniana)

Granen med de mjuka barren

Europas absolut mest producerade julgran i vårt system förkortat till NGR.

Finns i längder från 1,00 m till 15 meter.

Saluförs under 3 huvudkvalitéer

Klass 1 Prima en riktigt snygg gran på gränsen till utöver det vanliga. Denna kvalitetslinje har inga eller marginella fel.

 

Klass 1 Standard En helt ok gran och oftast riktigt snygg

Här hittar vi granarna som inte riktig håller måttet för att klassas som en KL 1 Prima men inte heller skall anses som en ordinär gran.

Klass Ordinär För dem som inte är så kräsna dock återfinns här även en del helt ok granar. Här återfinns granar som inte når måttet att vara en kl 1 gran Dock är en bra gran för försäljning.

Övriga granar                             Latin                       

Blågran                                 ( Picea punges gluca)

Silvergran                            ( Picea Omorika)

Norsk Fjällädelgran         (Abies Lassiocarpa)

Douglas Formklippt

Tall Formklippt

Granar i kruka

Alla granar levereras nätade och på pall för en kostnadseffektiv logistik hantering samt eliminering av transportskador

Mer om julgransproduktion finner ni på vår hemsida

 

 

Danmark är en av huvudaktörerna på den europeiska julgransmarknaden speciellt på kungsgranssidan men även en betydande aktör på vanlig gran.

Företagets granar kommer till 90 % från odlingar i Danmark övriga kommer från Sverige Polen, Litauen. Tyskland.

Båda varugrupperna produceras i industriell form i plantager i öppna skogslandskap eller beredd mark. Omloppstiden från utplantering till färdig produkt ligger på 6 -8 år för den vanliga granen med en slut avverknings fas om ytterligare 2-3 år. På kungsgrans sidan tiden till färdig produkt 7-8 år samt en slut avverknings fas om 2-3 år.

2000 talets utveckling inom julgransproduktion kan likas mer vid en industrirevolution när det gäller både form och produktivitet.

För mer detaljerad information om julgransproduktion och dess utveckling besök oss gärna på hemsidan eller varför inte komma för ett personligt besök i fälten.