Information om Julgransajten

Information om Julgransajten

Julgransajten AB etablerades 2007 av Michael Nyholm & Börje Klemmentsen som en naturlig utveckling av tidigare verksamheter.

Bolaget ägs till 50 % vardera av Michael Nyholm & BJ Svea skog AB med Börje som huvudman.

Julgransajten har för avsikt att försälja julgranar till den Europeiska marknaden med huvudfokus på den Svenska marknaden.

Som våra kunder återser vi i dagsläget.

Butikskedjor, Julgranshandlare, Eventproducenter, Fastighetsbolag, Entreprenadföretag, Föreningar samt en del Privatkunder.

 

Julgransajtens nuvarande affärsområden

Julgransajten Grossistverksamhet

Julgransajten Storgran

Julgransajten Event

Julgransajten Hemgran

Julgransajten Entreprenad.

Julgransajten Detaljhandel

 

Utveckling av kommande affärsområden

Julgransajten Produktion

Julgransajten Produkt utveckling

 

Verksamhetens visioner

Att utvecklas vidare som en kvalitetsmedveten leverantör med gott rykte och god vandel.

Ta tillvara och utveckla befintliga kompetenser inom företaget

Flexibel och lyhörd till våra kunders unika behov.

Nytänkande & innovativa

 

Verksamhets grundpelare

Bolaget har för avsikt att bedriva grossistverksamhet inom partihandel med julgranar och med dess förenliga produkter och tjänster samt viss fokusering på försäljning till slutkund. Våra kunder utgörs av kommersiella verksamheter och organisationer där långsiktighet och kvalitetstänkande är en stöttepelare i verksamheten vilket hitintills resulterat i stigande kundantal och ökad försäljning.

Med gedigen erfarenhet av marknadsföring och försäljning samt mycket god branschkännedom känner vi oss trygga på marknaden.

Vår omsättning ligger främst på grossistsidan, men utvecklingen av övriga affärsområden samt fullservice tjänster utgör en stigande del av vår verksamhet.