Kvalitetssäkra

 

Standarder & kvalitéer hos

 

 

Standarder & kvalitéer hos

 

 

 

Julgranar är en levande produkt med olika former och exteriörer antingen skapade av naturen själv eller med hjälp av den mänskliga faktorn i form av beskärning och konternuerlig tilllsyn.

För oss på Julgransajten står kvalitet i fokus.

Att säkerställa rätt höjd & kvalitet är en avgörande stöttepelerare i vår verksamhets filosofi.

För att detta skall kunna göras möjligt har vi redan i fältet ,höjd och kvatitetsäkrad varje gran så att den motsvarar  förväntningarna som återspeglar varje klassifikation och höjdangivelse vi beskrivit i vår produktlinje. Därmed är det fullt möjligt att beställa julgranar utan att sett dem men samtigt vara säker på att kvalitetsnivån ligger i paritet med det man förvantar sig och passar till ens behov.

Till varje gran hör då en  unik etikett som verifierar granens klassifisering och höjd bedöming.

Att tydligt särskilja produkter från varandra i form av kvalitet och längd ger utökade möjligheter  för att precis erbjuda kunden ytterligare val möjliheter i form av diffrensierad prissättning beroende på höjd eller kvalitet om så önskas.

Kvalitets klassificeringen samt höjd beskrivningen ser ni vidarei beskrivningen nedanför.

Vår klassificering följer vedertagna kriterier uppsatta av den europieska julgransodlarföreningen gällande kungsgran.

För vanlig gran finns det inga etablerade klassifikationer. Julgransajten har här gjort en pionierinsats för att få till stånd väldefinerade standarder även för denna produkt i likhet med det som finns för kungsgranen. Vi följer samma upplägg som kungsgranen att möjliggöra en säker och trygg leverans, i enlighet med Era önskemål  rörande kvalite och storlek på julgranarna.

För att ytterligare tydligöra detta har vi registrerat 2 varumärken som vi saluför våra granar under

Ett för kungsgran som vi valt att kalla för äkta Kungsgran  samt en Äkta julgran för vår så viktiga vanliga gran.

Är julgranen markerad med en sådan  etikett så är ni säkra på att den håller utlovad standard & kvalite och därmed förenligt med det ni beställt.

Mer om julgranar samt en fördjupning om klassifisering och kvalitetsäkring finner ni här på sidan och på vår hemsida www.julgransajten.se.

Vi  har möjlighet att erbjuda granar från en speciell eller från  flera, bestämda  odlingar (Plantage).

Alla plantager är i stort sett olika beronde på lokalitet samt samt producentens val av grundplanta      ( Provinens ) som styr granens genetik och framtida utvecklingsmöjligheter/ egenskaper  som sedan tillvaratages av producenten på olika sätt i form av beskärnimngsteknik mm. Klassificeringsmodellen ligger alltid till grund för var granen hamnar i för klass & höjd .utifrån detta ges det  utökade möjliheter att finna precis finna den  grantyp Ert kundsegment önskar sig.

Alla Julgranar som försäljs av oss har vi själva markerat enligt vår markeringspolicy samt dess ledord.

Det är även möjligt att skapa sin egen etikett

Kort beskrivning av ( Kvalitetslinjen )  enligt nedanstående formulering.

Kl 1 Extra En gran utöver det vanliga

Denna kvaliteslinje har inga fel alls.

Allt är perfekt både i form och färg.

Totalt set utgör denna kvaliteslinje ca 3-5 % av en julgransodling ,så tillgången är väldigt begränsad,då vi inte alltid kan markera denna typ då vi inte når upp till en full pall i en Julgransodling.

Produkten återfinns då som en klass 1 prima

På stora granar har vi dock inte denna begränsning.

KL 1 Prima en riktigt snygg gran på gränsen till utöver det vanliga .

Denna kvaliteslinje har inga eller marginella fel.

Granarna skall vara täta och symetriska samt hålla en god färg.

På exempelvis kungsgranen så för det inte vara mer än än ca 40 cm mellan grenvarven

innan den hamnar i KL 1 Standard sortiment.

 

På rödgranen så prmierar vi att de är täta och symetriska  samt en snygg topp.

Totalt sett utgör denna kvaliteslinje ca 20 % i en julgransodling

 

Kl 1 Standard En helt ok gran och oftas riktigt snygg

Här hittar vi granarna som inte håller Julgransajten mycket högt ställda kvalitets kriterierna för att av oss klassas som en KL 1 Prima men inte heller skall anses som en ordinär gran.

Standard kvalite utgörs  oftas av granar som har det en aning glesare mellan grenvarven eller något i symetrin som gör att den inte håller prima klass.Vi är fortfarande i segmentet kl 1 vilket representerar en mycket god kvalite .

På rödgransidan är är kännetecknen aningen  tunnare än den prima som är helt tät ibland till och med för tät för att uppskattas av alla ,något i symmetrin som inte är fulländat,lite mer plats för Juldekorationer i granen.Vi är fortfarande i segmentet Kl  1 .

I vissa odlingar pgs av avverkningsmetod /storlek görs inte en selektering  Kl 1 prima / Kl 1 Standard  utan Kl 1 Prima återfinns i således denna produktlinje.

Totalt sett utgör denna kvaliteslinje ca 40 % i en julgransodling

Kl Ordinär För dem som söker en vanlig gran .

Här återfinns granar som inte når att av Julgransajten klassificeras  som en standard eller prima .

Dessa granar har oftast någon marginellt avvikelse i symmetrin eller toppen .

Även granar  granar med lite mer luft mellan grenarna  återfinns oftast  i denna kategori.

Dock finns finns här även granar som ligger riktigt nära en kl 1 men inte riktig nådde upp till de särskilt högt ställda kraven gällande denna produktlinje .

Kl 3 Oklassificerade granar samt en del granar för dem som inte är så kräsna

 

 

Ladda ner våra standarder och kvalitéer dokument